Trappsteget - vägar till arbete, Coompanion Jönköpings län

Trappsteget-vägar till arbete, en podcast om entreprenörskap, empowerment, arbetsmarknad och utrikesfödda kvinnor av Coompanion Jönköpings län.

Episodes Date

Resultat, framgångsfaktorer och utmaningar - Vad tar vi med oss efter projektet Trappsteget?   I detta avsnitt samtalar Karin Kilhammar, projektets utvärderare och forskare vid Jönköping University oc...
March 1, 2019
Hur kan man som arbetsgivare skapa förutsättningar för att inkludera nyanlända i sin verksamhet? I det fjärde avsnittet av poden "Trappsteget-vägar till arbete" gästas studion av Cecilia Hjort Athler,...
February 26, 2019
Hur når vi långsiktiga och hållbara resultat när vi arbetar i projekt? Vilka verktyg behövs på ett strukturellt plan för att utveckla utrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden?I det här tredje avs...
February 19, 2019
I det här andra avsnittet kommer vi att få träffa tre före detta deltagare i Trappsteget. Fadia Sleman, Nazlie Ahmad och Lama Fakhri berättar om sina erfarenheter av projektet, sina liv i Sverige och ...
February 15, 2019
I det här första avsnittet kommer vi att få träffa projektledare Rebecka Hoxha Frohm, Coompanion Jönköpings län, projektkoordinatorn Lovisa Jansson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskola...
February 8, 2019